Lesonit (HDF)

Vlaknaste ploče proizvode se postupkom presovanja drvnih vlakana sa dodatkom organskih lepkova pod veoma visokim pritiscima i pri povišenoj temperaturi. Kod ekstrakcije drvenih vlakana bira se optimalan odnos mekog i tvrdog drveta. Dobijeni proizvod ima veoma homogenu strukturu, optimalnu gustinu i kao takav poseduje savršene mehaničke osobine za sečenje i dalju obradu HDF ploča.

Hrast bartolino
Metalik sivi
Svetlo sivi
Wenge
HDF Ploće
Tamna trešnja
HDF Ploče
Crni
HDF Ploče
Bukva
HDF Ploče
Beli
HDF Ploče
Sirovi
Lesonit (HDF) – drvolux
Kontakt

* sva polja moraju biti ispravno popunjena